Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΔ για εξοπλισμό διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Ζίτσας

Τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης δύο υποέργων προμήθειας εξοπλισμού της πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», διατυπώνει με σχετικό έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα υποέργα «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» και «Προμήθεια εξοπλισμού Α/Φ οχήματος βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας», συνολικού προϋπολογισμού 241.657,85 ευρώ.