Συμμετοχή κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα

Στις συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, που ξεκίνησαν στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, συμμετείχε κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων αποτελούμενη από τον Α’ Αντιπρόεδρο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ως επικεφαλής, τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βασίλη Οικονόμου και τους Βουλευτές κ.κ. Νότη Μηταράκη, Νίκο Παππά, Γεώργιο Γαβρήλο και Παύλο Γερουλάνο. Στο πλαίσιο των εργασιών διεξήχθησαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις των Επιτροπών Προϋπολογισμού, (BUDG) Οικoνoμικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) και Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης (EMPL) καθώς και συνεδριάσεις ολομέλειας.

Την ανάγκη να αποκτήσει μόνιμο θεσμικό χαρακτήρα ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  επεσήμανε ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Γιάννης Πλακιωτάκης με παρέμβασή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού (BUDG) με θέμα: «Διδάγματα από την υλοποίηση του Next Generation EU: εθνικές και ενωσιακές προοπτικές σχετικά με την αντίδραση του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. σε περιόδους κρίσης».  « Για την Ελλάδα », τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης », η υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αποτελεί τον καταλύτη για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, για μια πράσινη οικονομία και αποτελεσματικότερο κοινωνικό κράτος».

«Η επιτυχής λειτουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – ενός εργαλείου που δεν υπήρχε πριν το ξέσπασμα της πανδημίας και δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα – καταδεικνύει την ανάγκη θέσπισης ενός μόνιμου κεντρικού μηχανισμού εντός του Προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την άμεση υποστήριξη της δημοσιονομικής σταθεροποίησης των κρατών – μελών σε περιόδους κρίσης και σημαντικής ύφεσης» συμπλήρωσε.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση της 2ης Θεματικής Ενότητας: «Ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε. και η προοπτική της διεύρυνσης – επιλογές για τη μεταρρύθμιση των οικονομικών – δημοσιονομικών πόρων και των ρυθμιστικών κανόνων» ο κ. Γ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στα θετικά σημεία της συμφωνίας για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  και πρόσθεσε ότι  θα πρέπει να ακολουθήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα δομικά της ζητήματα που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση καθώς και με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών  αγροτικών  προϊόντων: «Εισάγουμε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από τρίτες χώρες για τα οποία δεν ισχύουν οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτουμε στους ευρωπαίους παραγωγούς. Δεν πρέπει να ζητάμε από τις χώρες που εισάγουν στην ΕΕ να έχουν τους ίδιους περιορισμούς, ώστε να μην έχουν φυσικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα κοστολόγια;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  EMPL  στη θεματική ενότητα για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών επενδύσεων, ο κ. Γεώργιος Γαβρήλος αναφέρθηκε στην ανεργία των νέων και των γυναικών και στην ανάγκη να στηριχτούν οι συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες με κατάλληλες γνώσεις για να ανταποκριθούν στα νέα επαγγέλματα. Τόνισε επίσης την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση.

Στη συζήτηση για το «ρόλο της κοινωνικής σύγκλισης στο πλαίσιο του ανοδικού πληθωρισμού, προκλήσεων χρέους και αυξημένου κόστους ζωής», ο  κ. Παύλος Γερουλάνος τόνισε την ανασφάλεια και τον φόβο των πολιτών, που εντείνεται από τις κοινωνικές ανισότητες και την έλλειψη διαφάνειας.

Οι κ.κ. Νότης Μηταράκης και Νίκος Παππάς τοποθετήθηκαν στη συζήτηση που έλαβε χώρα στην επιτροπή ECON. «Το κοινό νόμισμα απαιτεί την ύπαρξη κανόνων. ¨Όμως αυτοί σχεδιάστηκαν σε ένα περιβάλλον ιδεατό αγνοώντας πιθανές κρίσεις και την κυκλικότητα της οικονομίας» τόνισε ο κ. Μηταράκης. «Η σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή οδήγησε σ’ ένα φαύλο κύκλο και αύξηση του δημοσίου χρέους», πρόσθεσε ο ίδιος και χαρακτήρισε το ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως ένα θετικό παράδειγμα για την ευελιξία που χρειάζεται.

Ο κ. Ν. Παππάς υπογράμμισε ότι κύριο μέλημα της ΕΕ πρέπει να είναι να προσχωρήσει μπροστά, εμβαθύνοντας μέσω λύσεων ομοσπονδιακής προοπτικής, διότι δεν υφίστανται εθνικές λύσεις σε διεθνή προβλήματα και δεν υπάρχει στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, δίχως πορεία προς ένα ομοσπονδιακό μέλλον. «Προοδευτικές, συλλογικές και δίκαιες λύσεις θα πρέπει να είναι η απάντηση και το μέλλον μας», είπε ο κ. Παππάς ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.