Συνάντηση δημάρχου Ιωαννίνων με Δ.Σ. Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής

Ο  Δήμαρχος Ιωαννίνων συναντήθηκε την Πέμπτη 6 Ιουνίου με το ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής και μεταξύ των θεμάτων  που συζητήθηκαν ήταν και η συμπλήρωση των 200 ετών από την ίδρυση της Ζωσιμαίας Σχολής το 2028.

Τα μέλη του ΔΣ  του Συλλόγου πρότειναν  να πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του έτους και ζήτησαν την αρωγή του δήμου.

Πρόθεσή  τους είναι να συσταθεί μια Οργανωτική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι διαφόρων φορέων μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ιωαννιτών.

Μάλιστα πρότειναν στον ίδιο το δήμαρχο να είναι ο εκπρόσωπο του δήμου στην Επιτροπή αυτή, μια πρόταση την οποία ο κ. Μπέγκας αποδέχτηκε με μεγάλη χαρά, χαρακτηρίζοντάς την ως τιμητική.