Συνδιάσκεψη Πανεπιστημιακών και Ερευνητών του ΣYΡΙΖΑ-ΠΣ

Το Σάββατο και την Κυριακή 11-12 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 4η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Οργανώσεων Μελών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Συμμετείχαν πολλοί πανεπιστημιακοί (ΔΕΠ και συμβασιούχοι διδάσκοντες), ερευνητές στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια καθώς και εκπρόσωποι της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις της συνδιάσκεψης διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο επεξεργασμένων και προωθητικών προτάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Τα συμπεράσματά της Συνδιάσκεψης θα δημοσιοποιηθούν και θα τεθούν σε διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός συλλογικού προγραμματικού κειμένου θέσεων και προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Σε αντίθεση με το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για ένα υποβαθμισμένο, ιδιωτικοποιημένο, αυταρχικό και αντιδημοκρατικό πανεπιστήμιο, για το οποίο συνεχώς προκρίνει μέτρα αποκλεισμού μεγάλου τμήματος των αποφοίτων του λυκείου, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτάσσει και εμμένει σε ένα πρωτοπόρο, δημόσιο, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό πανεπιστήμιο, καθώς και στον δημόσιο και ακαδημαϊκό χαρακτήρα της έρευνας.