Συνεχίζονται οι δράσεις για την ισότιμη εκπαιδευτική συμπερίληψη των παιδιών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του ΟΚΠΑΠΑ σε συνεργασία με τα στελέχη του  προγράμματος “Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους” του ΕΚΠΑ ολοκλήρωσαν τις επιμορφωτικές συναντήσεις και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για  την ενίσχυση της συμμετοχής των ανήλικων αλλά και των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Έχουν ξεκινήσει  τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μαθητές  και το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσουν  τμήμα γραμματισμού ενηλίκων  στοχεύοντας στη συμμετοχή τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο  10ο Δ.Σ. Ιωαννίνων και στους κατά τόπους οικισμούς της πληθυσμιακής  ομάδας  των  Ρομά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τη συμμετοχή στα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Παράρτημα Ρομά,  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 11 γραφείο 118,  τις εργάσιμες ημέρες  (Δευτέρα- Παρασκευή)  από τις  9:00 έως  15:00, αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά (τηλ. 26510-35693). Υπεύθυνη Βάια   Αλεξοπούλου.