Συνεργασία “Δικτύου Πόλεων με Λίμνες” και Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το  «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» αναπτύσσει συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό να συμβάλλει αποφασιστικά αφενός μεν, στην άμεση υλοποίηση αναγκαίων έργων αποκατάστασης των ζημιών, ιδίως σε παραλίμνιους και ορεινούς Δήμους μέλη του Δικτύου,  που αποδείχθηκαν από τους πιο ευάλωτους στις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων των τελευταίων ετών αφετέρου δε, στη διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και την ανθεκτικότητα ολόκληρης της Θεσσαλίας.

Η συνεργασία των δύο πλευρών εκκίνησε με την πρώτη συνάντηση εργασίας του κου Ανδρέα Στεργίου Προέδρου του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», Δημάρχου Δήμου Αργιθέας με τον κο Δημήτρη Κουρέτα Περιφερειάρχη Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας. Παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, η πορεία του Δικτύου κατά την δωδεκαετή λειτουργία του εστιάζοντας στις σημαντικές δράσεις και προγράμματα πράσινης μετάβασης και κλιματικής ανθεκτικότητας σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο για λογαριασμό των Δήμων Μελών του.

Σε πνεύμα καλής συνεργασίας με την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά και αποτελεσματικής παρέμβασης, το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την τελική διαμόρφωση του ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας, το οποίο παράλληλα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται απολύτως τόσο σε άμεση προτεραιότητα, όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση τα αναγκαία έργα, δράσεις, προγράμματα και επενδύσεις  προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων.

Η συνεργασία του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» και της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεχίζεται, ώστε το τελικό περιεχόμενο του νέου ΠεΣΠΚΑ Θεσσαλίας, που αποτελεί θεμελιώδη βάση αναφοράς για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της Θεσσαλίας, όπως είναι επιβεβλημένο να είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις προβλέψεις και κατευθύνσεις του  Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου, της  Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της αντίστοιχης Εθνικής Νομοθεσίας. Όπως επίσης με τους κανόνες της Κυκλικής Οικονομίας και Πράσινης Μετάβασης, σύμφωνα με τον στόχο σταδιακής μείωσης των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατά 55% μέχρι το 2030, 80% μέχρι το 2040 και της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050,  που αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της ανθρωπότητας μέχρι σήμερα, στον μετριασμό του αποτυπώματός της.