Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στον κάμπο της Κόνιτσας

Αξιοποιώντας τις  προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)2014 -2020 και του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκαν στο ΠΑΑ το έργο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τοπικής Κοινότητας  Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000 ευρώ και στο Υπουργείο Εσωτερικών το έργο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας» προϋπολογισμού 496.200 ευρώ.

Την Παρασκευή 15-03-2019 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση των έργων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας.

Σε μια προσπάθεια στήριξης του ευαίσθητου χώρου της πρωτογενούς παραγωγής, πρόκειται να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις βελτίωσης πρόσβασης στην γεωργική γη, ώστε να εξυπηρετείται καθημερινά ο αγροτικός πληθυσμός του Δήμου Κόνιτσας. Το τμήμα της μελετώμενης αγροτικής οδοποιίας έχει μήκος  5,8χλμ.  στην Δημοτική Κοινότητα  Κόνιτσας και  3,4χλμ στην Τοπική Κοινότητα Κλειδωνιάς – Αετόπετρας.