Διακοπή υδροδότησης λόγω εργασιών

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθούν εργασίες μεταφοράς αντλιοστασίου για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στο Νεοχωρόπουλο και για αυτό το λόγο θα γίνει μερική διακοπή τροφοδοσίας στην πέτρινη δεξαμενή – αντλιοστάσιο στο κέντρο του οικισμού.

Ενδέχεται να εμφανιστεί μείωση πίεσης ή και διακοπή υδροδότησης τμήματος του Νεοχωρόπουλου, κεντρικό τμήμα του οικισμού, πέριξ της εκκλησίας από ώρες 10.30 πμ έως 13.30μμ.

Η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης.