Ενημερωτική συνάντηση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παραλιακού Μετώπου Ηπείρου στον Δήμο Πάργας

Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την δημιουργία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου Παραλιακού Μετώπου Ηπείρου στον Δήμο Πάργας από την ανάδοχο σύμπραξη εταιριών του έργου, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης υπό την εποπτεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.  Η ενημέρωση έγινε από την ομάδα ειδικών της σύμπραξης με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Παπαδήμα-Καλλέργη και τον Τεχνικό Σύμβουλο Μηχανικό Σταυρό Καλογιάννη.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες του έργου και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του, καθώς και ακολούθησε συζήτηση όπου πολίτες και φορείς είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να υποβάλουν προτάσεις. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις που θα αποσκοπούν στην πληρέστερη και εγκαιρότερη ολοκλήρωση του σχεδίου, ώστε αυτό να αποτελέσει  τομή για την αναπτυξιακή πορεία  του Δήμου Πάργας.
Με την οριστική κατάρτιση των Τοπικών και τα Ειδικών Πολεοδομικών Σχέδιων θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα και θα δημιουργηθεί το υπόβαθρο για την οικιστική επέκταση των περιοχών με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία.