Νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο για βιοαπόβλητα στο στόλο του Δήμου Ζίτσας

Με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο όχημα συλλογής βιοαποβλήτων, ενισχύει την υπηρεσία καθαριότητας ο Δήμος Ζίτσας μπαίνοντας έτσι στη νέα εποχή της ανακύκλωσης καλύπτοντας κάθε πηγή παραγωγής απορριμμάτων.

Η παραλαβή του οχήματος έγινε στο Δημαρχείο στην Ελεούσα από τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής, παρουσία του Δημάρχου Μιχάλη Πλιάκου και του Αντιδημάρχου Γιώργου Σιαφάκα.

Με αφορμή την παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου ο Δήμαρχος σε δήλωση του αναφέρει: «Για ακόμη μία φορά ο Δήμος Ζίτσας πρωτοπορεί. Η λειτουργία του ΣΜΑ, το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ» που ολοκληρώνεται καθώς και η διαρκής αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου μας με νέα μέσα και εξοπλισμό τολμώ να πω πως μας  καθιστούν Δήμο πρότυπο στη διαχείριση των αποβλήτων. Θα πρέπει τώρα οι Φορείς Διαχείρισης να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε οι νέες υπηρεσίες να λειτουργήσουν με τρόπο που δεν θα επιβαρύνουν με αυξήσεις τα τιμολόγια. Προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων θα πρέπει να είναι αφενός η προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου η προστασία της τσέπης των πολιτών».  

Το νέο απορριμματοφόρο, η προμήθεια του οποίου έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας» είναι βαρέως τύπου όχημα με σύστημα πλύσης – απολύμανσης κάδων. Ο Δήμος Ζίτσας με την ένταξή του στο στόλο των οχημάτων του, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και ταυτόχρονα βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού στον τομέα καθαριότητας που δίνει καθημερινά μάχη  με στόχο αφενός να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες και αφετέρου να καλύψει καλύτερα τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν.