Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα Παιδείας & Πολιτισμού η Ελισάβετ Μπούτσορα

Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα Παιδείας & Πολιτισμού ορίστηκε από τον δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων Νίκο Βαΐτση η Ελισάβετ Μπούτσορα.

Σύμφωνα με την απόφαση, θα έχει την εποπτεία και ευθύνη των δράσεων του Δήμου σε θέματα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, τη μέριμνα όλων των θεμάτων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα σε όλη την επικράτεια του Δήμου και θα μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, του δημοτικούς συμβούλους, τους συμβούλους και προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου.

Επίσης, θα μεριμνά για δράσεις σχετικές με τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φεστιβάλ, διαδημοτικών συνεργασιών και ανταλλαγών για θέματα που άπτονται του πολιτισμού και του αθλητισμού, και, τέλος, θα έχει την ευθύνη της επαφής και συνεργασίας με τους συλλόγους της αποδημίας.

Η κ. Μπούτσουρα έχει σπουδάσει Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.