Επανασχεδιασμό για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας προτείνει το “Κοινό των Ηπειρωτών”

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να προχωρήσει στην  κατασκευή και λειτουργία του Πάρκου Υψηλής Έρευνας και Τεχνολογίας αποφάσισε κατά πλειοψηφία  στη συνεδρίαση της 22-4-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής να προχωρήσει σε διαδικασία ανάθεσης, μετά την άγονη διαδικασία του διαγωνισμού που είχε προκηρυχτεί.

Η διαδικασία ανάθεσης αφορά την ΙΚΕ «ΓΕΡΑΞ» η οποία δεν συμμετείχε στη διαγωνιστική διαδικασία αλλά απέστειλε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφέρεια Ηπείρου για να αναλάβει το έργο. Η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει μετοχικό κεφάλαιο μόλις πέντε χιλιάδων ευρώ, ιδρύθηκε το 2021 και μέχρι σήμερα δεν έχει καμία δραστηριότητα, αφού  δεν εμφανίζει τζίρο. Το μέλλον του έργου είναι αβέβαιο και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό που θέλουμε για την Ήπειρο και απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες. Ακόμη και στην περίπτωση που προχωρήσει, δεσμεύει την περιοχή σε ένα παρωχημένο και αποτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης  ενοικίασης υποδομών.

Ως “Κοινό των Ηπειρωτών” έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα για το θέμα της κατασκευής του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας Περιφέρειας Ηπείρου, για την  έλλειψη σωστού σχεδιασμού . Οι εξελίξεις δικαίωσαν για μια ακόμη φορά τη θέση μας.

Θεωρούμε ότι οι επιλογές της ΠΑ ήταν εξ αρχής σε λάθος κατεύθυνση, δεν είχε προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους παραγωγικούς φορείς, τα επιστημονικά επιμελητήρια, τις ερευνητικές ομάδες ή την κοινωνία των πολιτών. Αποτέλεσμα ήταν να μην οριστούν με σαφήνεια οι ανάγκες, οι στόχοι, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος αλλά και το πώς θα κατασκευαστεί.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίσαμε την πρόταση για τη διαδικασία ανάθεσης στην ΙΚΕ «ΓΕΡΑΞ»και καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να σταματήσει τη διαδικασία και να θέσει το θέμα της δημιουργίας ενός δυναμικού οικοσυστήματος έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο συζήτησης.

Ήδη η Περιφέρεια Ηπείρου υπέγραψε τον Απρίλιο του 2024 μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΙΤΕ για τη δημιουργία Δομής Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου .

Προτείνουμε λοιπόν, με βάση αυτή τη συνεργασία, να διευρυνθεί η Δομή Υποστήριξης του Οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με τη συμμετοχή και άλλων φορέων, όπως επιστημονικών και επαγγελματικών επιμελητηρίων, δήμων της Ηπείρου, παραγωγικών φορέων, φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Η συγκεκριμένη δομή, με την επιστημονική επάρκειά της, μπορεί να επανασχεδιάσει το έργο από την αρχή  σε στέρεα και βιώσιμη βάση.

Ως «Κοινό των Ηπειρωτών»  προτείνουμε  τη λύση αυτή ως  πραγματικά βιώσιμη και ωφέλιμη λύση για τον τόπο που θα στοχεύει και στην παραγωγή νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών και θα υποστηρίζει την τοπική οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τις πρωτοβουλίες προς αυτήν  την κατεύθυνση.