Εξέλεξε τους αντιπροσώπους του στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ το δημοτικό συμβούλιο

Στην επανάληψη της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων μετά την απόρριψη της απόφασης που είχε ληφθεί στα τέλη Ιανουαρίου για το ίδιο θέμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας προχώρησε το δημοτικό συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση.

Η αντιπολίτευση πρότεινε ως εκπρόσωπό της τον Γιώργο Αρλέτο, ο οποίος ψηφίστηκε από το σύνολό της, πλην της Όλυς Τσουμάνη που ψήφισε λευκό, ενώ την πρόταση της πλειοψηφίας στα πρόσωπα του Θωμά Μπέγκα, Μάκη Χρυσοστόμου και Τατιάνας Καλογιάννη, στήριξαν οι παρατάξεις του δημάρχου και της κ. Καλογιάννη, με αυτές των κ.κ. Δ. Παπαγεωργίου, Ν. Γκόντα και Π. Κολόκα να απέχουν, ενώ λευκό ψήφισε η κ. Τσουμάνη.

Πριν τη διαδικασία της ψηφοφορίας ο δήμαρχος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά την άποψη της δημοτικής μας αρχής είναι εσφαλμένη διότι δεν είναι ανεκτό νομικά και συνταγματικά η μειοψηφία εκτός της εκλογής των αντιπροσώπων της να έχει λόγο και παρέμβαση και στους αντιπροσώπους της πλειοψηφίας. Ψηφίζοντας δύο φορές για την ίδια διοίκηση του ίδιου συνδέσμου έχουμε το παράδοξο η μειοψηφία να συμμετέχει σε δύο εκλογικά σώματα. Εμείς πολιτικά αποφασίζουμε να μην προσφύγουμε επί της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην επιτροπή του άρθρου 152 και στη συνέχεια εάν χρειαζόταν στη δικαιοσύνη γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή θα είναι μία χρονοβόρος διαδικασία και δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε εμείς αυτοί που θα καθυστερήσουμε  την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την για την εκλογή του προεδρείου του Φορέα διαχείρισης Απορριμμάτων. Επιλέξαμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία στο δημοτικό συμβούλιο για λόγους ταχύτητας. Θα πρέπει να γνωρίζει όμως το Σώμα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μία ένσταση σε σχέση με τους εκπροσώπους του δήμου Αρταίων  και θα πρέπει να στην αποφασίσουμε όλοι μαζί οι δήμοι κατά πόσο θα προχωρήσουμε στις εκλογές του Φορέα πριν εκδοθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί της ενστάσεως αυτής ή όχι».