Ημέρα επικοινωνίας με τους πολίτες όρισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων

Ημέρα επικοινωνίας με τους πολίτες καθιερώνει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Ο Δήμαρχος θα δέχεται το κοινό με προγραμματισμένα ραντεβού κάθε Πέμπτη από τις 12 μέχρι τις 14:00.

Για τα ραντεβού οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο γραφείο δημάρχου.

Τηλέφωνο: 26513 61105