Με ένα κλικ στην εφαρμογή “Smartiscity” του Δήμου Ζίτσας οι πολίτες ενημερώνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Το πρόβλημα της αιθαλομίχλης που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων απέδειξε τη σπουδαιότητα της απόφασης της Δημοτικής Αρχής Ζίτσας να  τοποθετηθούν αισθητήρες οι οποίοι συλλέγουν δεδομένα αέριας ρύπανσης και τα αποτυπώνουν σε πραγματικό χρόνο (on line)  στην εφαρμογή smartiscity  στην  ιστοσελίδα του Δήμου. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα κυρίως στις ευπαθείς ομάδες πολιτών αντλώντας συγκεκριμένα στοιχεία και δεδομένα να βελτιώσουν την ποιότητα  ζωής τους.

Ο Δήμος Ζίτσας από το 2021 έχει εγκαταστήσει στις Κοινότητες Ελεούσας, Μεγάλου Γαρδικίου και Αγίου Ιωάννη περιβαλλοντικούς αισθητήρες  που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα επίπεδα των αέριων ρύπων. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται στην εφαρμογή smartiscity στην  ιστοσελίδα του Δήμου και αφορούν 10 παραμέτρους ρύπανσης όπως
τα επίπεδα των σωματιδίων (PM 1, PM 2.5, PM 10), το όζον (Ο3), τα οξείδια του Αζώτου (NOx), το μονοξείδιο και το διοξείδιο του Άνθρακα (CO, CO2) το διοξείδιο του θείου (SO2) και άλλα κατά περίπτωση. Παράλληλα παρουσιάζονται και στοιχεία μετεωρολογικών δεδομένων (θερμοκρασία, υγρασία).

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Με στόχο την αμεσότερη επικοινωνία με τους πολίτες ο Δήμος Ζίτσας έχει θέσει στην υπηρεσία τους την ηλεκτρονική εφαρμογή smartiscity.  Μια εφαρμογή ανοιχτή σε όλους, επισκέπτες και κατοίκους του Δήμου, που με τη χρήση  είτε του κινητού τους, είτε του ηλεκτρονικού υπολογιστή, έχουν τη δυνατότητα καθημερινά και για όλο το 24ωρο αφενός να ενημερώνονται και αφετέρου να υποβάλλουν αιτήματα για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στην καθημερινότητά τους.

Ειδικότερα, η εφαρμογή smartiscity είναι εντελώς δωρεάν για smartphones με λογισμικό IOS και ANDROID. Κάθε χρήστης μπορεί να υποβάλλει τα ερωτήματα/αιτήματά του για ζητήματα που αφορούν σε θέματα:

  • Καθαριότητας,
  • Περιβάλλοντος,
  • Δημοτικού φωτισμού,
  • Οδοποιίας,
  •  Ύδρευσης,
  • Κοινωνικής υποστήριξης.

 

Μετά την υποβολή του αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά με την πορεία εξέλιξης και τη διεκπεραίωση αυτού, μέσω του ολοκληρωμένου εργαλείου επικοινωνίας και ενημέρωσης.