Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Πωγωνίου

Με την υπ’ αριθμ. 22/2024 απόφαση του Δημάρχου Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη, ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι ως εξής:

 1. Κουκουλάρης Στυλιανός: Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού –  Τεχνικών έργων –  Προμηθειών  – Πολεοδομίας – υπεύθυνος Δ.Ε. Πωγωνιανής.

 1. Σιούτης Μιχαήλ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών – υπεύθυνος Δ.Ε. Καλπακίου.

 

 1. Γαλίτσης Νικόλαος: Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Εμπορίου – Διαχείρισης Αδέσποτων – υπεύθυνος Δ.Ε. Δελβινακίου.

 

 1. Γκέγκας Κωνσταντίνος: Αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας – Διαχείρισης μηχανημάτων – υπεύθυνος Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου.
 2. Φωτίου Αθανάσιος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος & Φωτισμού –  υπεύθυνος Δ.Ε. Άνω Καλαμά.

 

 1. Βίλλης Αριστοτέλης Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας

 

 1. Γιούνης Αναστάσιος (χωρίς αντιμισθία): Αντιδήμαρχος Παιδείας – Νεολαίας – Αθλητισμού – Πολιτισμού

 

 1. Κάκος Ευθύμιος (χωρίς αντιμισθία): Αντιδήμαρχος Καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

Επίσης ορίστηκαν τέσσερις (4) Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ως εξής:

 

 1. Μάνης Γεώργιος: Τουρισμού και συνεπικουρία στον Αντιδήμαρχο Παιδείας – Νεολαίας – Αθλητισμού – Πολιτισμού. Επίσης αρμοδιότητες επιτροπών καταλληλότητας κι επιλογής οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου, καταλληλότητας ακινήτων προγραμμάτων παιδικής προστασίας, καταλληλότητας κτιρίων και παροχής υπηρεσιών για άστεγους και Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας (έως 30.06.2024 – μετά καταργούνται).
 2. Δόνος Σταύρος: Αρμοδιότητες επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών, εκτίμησης αξίας ακινήτου, διενέργειας δημοπρασιών για μισθώσεις – εκμισθώσεις – εκποιήσεις – αγορές ακινήτων και συνεπικουρία με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εσόδων και οφειλών προς το Δήμο.
 3. Ντάγκας Θεόδωρος: Αρμοδιότητες Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου και συνεπικουρία με αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις κατά τόπους αρμοδιότητες στην Δ.Ε. Καλπακίου.
 4. Βυζούκη Ελπινίκη: Αρμοδιότητες Επιτροπών Ισότητας, εξέτασης γλώσσας Ρομανί, παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

 

Η θητεία είναι έως 31-12-2024