Πέντε θέσεις μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία της Ηπείρου

Την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μόνιμου προσωπικού τριτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας στην Ήπειρο αφορά η προκήρυξη του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε σε ΦΕΚ 5Κ/2017. Συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα οι θέσεις είναι 257. Αναλυτικά στην Ήπειρο, οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής:
Γενικό Νοσοκομείο-Κ.Υ. Φιλιατών, μία (1) θέση, ΠΕ Μηχανικών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και σε έλλειψη Μηχανολόγων Μηχανικών
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστα”, μία (1) θέση, ΠΕ Πληροφορικής
ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, μία (1) θέση, ΠΕ Πληροφορικής (Software)
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.