Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου – Ορισμός Αντιδημάρχων – Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Κόνιτσας

Η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας έχει ως εξής:

 1. Βασίλειος Σπανός – Πρόεδρος
 2. Νικόλαος Τσιαλιαμάνης – Αντιπρόεδρος
 3. Δημήτριος Ζήσης – Γραμματέας

 

Με απόφαση του Δημάρχου Κόνιτσας Ανδρέα Παπασπύρου ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κόνιτσας και τους μεταβιβάστηκε η άσκηση αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ως εξής:

 

Αντιδήμαρχοι:

 

 1. Δημήτριος Κοτσιάφτης– Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Νικόλαος Καλτσούνης – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 3. Νικόλαος Στράτος – ΑντιδήμαρχοςΠεριβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
 4. Πέτρος Γκίκας – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 5. Ιωάννης Παφίλης – Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής
 6. Απόστολος Τσιούτσιος – ΑντιδήμαρχοςΚοινωνικής Προστασίας και Παιδείας
 7. Διονύσιος Καράτζιος – Αντιδήμαρχος με τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Αετομηλίτσας και Φούρκας.

 

Εντεταλμένος Σύμβουλος ορίζεται ο Γεώργιος Μήτσος και του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην οι αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας από το Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

 

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με θητεία από 2/01/2024 έως 30/06/2026 είναι τα εξής:

Τακτικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

 

 1. Νικόλαος Καλτσούνης
 2. Δημήτριος Κοτσιάφτης

 

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης Δημάρχου:

 1. Ιωάννης Παφίλης
 2. Νικόλαος Στράτος

 

Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

 1. Αικατερίνη Δημάρατου
 2. Δημήτριος Χήρας

 

Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:

 1. Νικόλαος Εξάρχου
 2. Δημήτριος Σδούκος