Το νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας συγχαίρει ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής

Το νέο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Δημήτριο Μάλλιο συγχαίρει ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής, καθώς ο κ. Μάλλιος κατάγεται από το Αθαμάνιο Άρτας.

Με ανάρτησή του ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αστυνομικών Αττικής του εύχεται υγεία και δύναμη στα νέα δύσκολα καθήκοντα κι εκφράζει την υπερηφάνεια του που ένα ακόμη μέλος της Ηπειρώτικης Αστυνομικής οικογένειας ηγείται από σήμερα του Σώματός.