Απάντηση Αλ. Καχριμάνη για τη μελέτη Διευθέτησης του ρέματος «Μπούση» Άρτας

Η επίκαιρη ερώτηση της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» για τη διευθέτηση του ρέματος «Μπούση» θα απαντηθεί όπως προβλέπεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Επειδή όμως έχει δημοσιοποιηθεί και προς αποφυγή παρερμηνειών οφείλουμε να εξηγήσουμε τα εξής:

Η διευθέτηση ρεμάτων και γενικά η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με επιστημονικά κριτήρια, ώστε να μη προκαλούνται περισσότερα προβλήματα από αυτά που επιχειρείται να αντιμετωπιστούν.

Η Περιφερειακή Αρχή κατανοεί τον προβληματισμό ορισμένων παρόδιων ιδιοκτητών και επαγγελματιών, όμως μετατόπιση της όδευσης του ρέματος που ζητούν είναι αδύνατο να γίνει για τους λόγους που προαναφέραμε. Εκείνο που έχει προταθεί στους μελετητές είναι η κατασκευή υπέργειων συνδέσεων πρόσβασης στις ιδιοκτησίες και τις επιχειρήσεις τους.  Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν τα ζητήματα αυτά στην τελική φάση του έργου.

Η τεχνική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, η δε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έλαβε ΑΕΠΟ στις 28.9.2021.

Όσον αφορά τα αναφερόμενα για μη ενημέρωση του Δήμου Νικολάου Σκουφά κ.α., η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει αποστείλει σχετική απάντηση (22/11/2021) στη Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  (όπως και στα αρμόδια Υπουργεία), αναφορικά με τη διαβίβαση φακέλου ΜΠΕ της μελέτης του έργου:

Σε αυτή αναφέρονταν τα εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο προέβη εντός της προθεσμίας:

  • Σε ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Η διαδικασία δημοσιοποίησης είχε οριστεί το διάστημα 30 Ιουνίου 2021 έως 10 Αυγούστου 2021.
  • Σε δημοσίευση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Άρτας (ΜΑΧΗΤΗΣ, φύλλο 1-7-2021)
  • Η ΑΕΠΟ αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης η οποία περιλάμβανε και το θέμα της Γνωμοδότησης επί του φακέλου της ΜΠΕ του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Επομένως ο Δήμος Νικολάου Σκουφά είχε την δυνατότητα να λάβει γνώση της ΜΠΕ. Aπόδειξη δε ότι έλαβε τελικά γνώση είναι το έγγραφο το οποίο στάλθηκε (5592/28-7-2021)  στο Περιφερειακό Συμβούλιο εντός της προθεσμίας διαβούλευσης.  Δεν ευσταθεί, συνεπώς, ο ισχυρισμός του Δήμου, που περιλαμβάνεται σε μεταγενέστερο έγγραφό του ότι δήθεν ο Δήμος Νικολάου Σκουφά  «ουδέποτε εκλήθην»   να παραθέσει τις απόψεις του.

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι και επί του προκειμένου ο Δήμος Νικ. Σκουφά δεν περιλαμβάνονταν στους φορείς που θα έπρεπε να γνωμοδοτήσουν, μπορούσε όμως να εκφέρει άποψη με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.