Εγκρίθηκε επιπλέον χρηματοδότηση για την επέκταση των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού

Η ΔΕΥΑΙ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους συνδημότες μας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου και τη σχετική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διατύπωσε θετική γνώμη για την Τροποποίησης της Σύμβασης για το Υποέργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ», της Πράξης «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την Προστασία της Λίμνης Παμβώτιδας».

Με την απόφαση αυτή, εγκρίνεται η αύξηση των επιλέξιμων δαπανών που αφορούν στο έργο κατά 1.996.000 ευρώ και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του προ του τέλους του 2023, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της ΔΕΥΑΙ. Μέχρι τώρα, στο χώρο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση του εδάφους με χαλικοπασσάλους στα 2/3 της έκτασης και στο τμήμα αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει, και προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, οι εργασίες σκυροδετήσεων των βασικών μονάδων των νέων εγκαταστάσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.