Ενημερωτική ημερίδα για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές “Natura 2000” της λίμνης Παμβώτιδας ζητά με επιστολή του ο Δήμαρχος Ζίτσας

Τη διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής ημερίδας στην Ελεούσα με αντικείμενο την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τις προστατευόμενες περιοχές  “Natura 2000” της λίμνης Παμβώτιδας στις οποίες περιλαμβάνονται και περιοχές του Δήμου Ζίτσας  ζητά ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος, με επιστολή του προς τις εταιρείες – αναδόχους της σύνταξης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Μ.Π.) προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι φορείς και πολίτες για τις αλλαγές που επιφέρουν σε σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες.

Το θέμα των περιβαλλοντικών μελετών απασχόλησε το Δημοτικό συμβούλιο Ζίτσας στην τελευταία του συνεδρίαση, όπου το Σώμα ενημερώθηκε από τον Περιβαλλοντολόγο Γιώργο Αντωνίου για το περιεχόμενο των Ε.Μ.Π., τις προστατευόμενες περιοχές καθώς και τις χρήσεις γης όπως αυτές προδιαγράφονται για κάθε προστατευόμενη περιοχή εστιάζοντας στα διοικητικά όρια του Δήμου Ζίτσας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης και μετά από διεξοδική συζήτηση το Σώμα έκρινε πως η πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας από τις εταιρείες – αναδόχους το προσεχές διάστημα κρίνεται επιβεβλημένη καθώς όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος «η περιοχή του Δήμου Ζίτσας έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος αφού συνυπάρχουν προστατευόμενες περιοχές (ποταμός Καλαμάς), περιοχές που χρήζουν προστασίας (καταβόθρες και πηγές) αλλά και σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (ΒΙ.ΠΕ., Πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, Λατομικές ζώνες) που θίγονται επηρεάζοντας έτσι όχι μόνο την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία».

Να σημειωθεί πως την εν λόγω επιστολή-αίτημα ο Δήμαρχος την κοινοποιεί μεταξύ άλλων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γεώργιο Αμυρά, και του προτείνει  να εξετάσει την παράταση και πέραν της 1ης Μαρτίου, της περιόδου διαβούλευσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Μ.Π.) καθώς όπως τονίζει στο σχετικό έγγραφό του «τα σφιχτά χρονικά όρια που τίθενται μέχρι την 1η Μαρτίου, να μην αποτελέσουν αιτία για τη μη πραγματοποίηση της ενημερωτικής ημερίδας στο Δήμο Ζίτσας».