Επιστολή διαμαρτυρίας από την Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου

Με μεγάλη μας έκπληξη και απογοήτευση  είδαμε στο νομοσχέδιο με τίτλο “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”.να εξαιρεί τους Στρατιωτικούς που υπηρετούν στην παραμεθόριο περιοχή της Ηπείρου από την  χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου . Η θέση της ΕΣΠΕΗΠ για το παραπάνω νομοσχέδιο έχει εκφραστεί μέσω της  Ομοσπονδίας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), η οποία ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου που οδηγεί σε νέες μειώσεις στους Στρατιωτικούς ,την διατήρηση του υπάρχοντος μισθολογίου με την προσθήκη της πλήρης εφαρμογής της αποφασης του ΣτΕ ,χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου τους Στρατιωτικούς και την νομοθέτηση  αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση τους.
Οι Βουλευτές Ηπείρου στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για  τις άμεσες ενέργειές τους στο σύνολο του νομοσχεδίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Θεοδώρου Γεώργιος                                              Στρατσιάνης Παναγιώτης
Λοχαγός (ΠΖ)                                                                 Αλχιας (ΜΧ)
6937453787                                                                 6936563126