Συνεδριάζει την Τετάρτη 17-5-17 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων

Με δεκάδες θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8μ.μ.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

1. Σύναψη και υπογραφή σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ  Ιωαννίνων για επιδότηση του εισιτηρίου Αστικών Συγκοινωνιών.

2. Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού    Α΄ τριμήνου  2017

4. Αποδοχή επιχορήγησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , της  ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.,  για την υλοποίηση του έργου:  “Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας  Δήμου Ιωαννιτών  – Β΄ φάση”.

5. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό του κ. Μιχαήλ Φωτιάδη.

6. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με εξώδικο συμβιβασμό του κ. Γκαρτζονίκα Γεωργίου

7. Ακύρωση ΧΕΠ

8. Καθορισμός αξίας του υπ’ αριθ. (601) τεμαχίου ιδιοκτησίας Βεατρίκης Βλάχου εντός της οριοθέτησης οικισμού Τ.Κ. Κοσμηράς Δ.Ε. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών και  τμήματος του υπ’ αριθ. (26) τεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Ιωαννιτών εντός της Διανομής Αγροκτήματος Κοσμηράς (Δωδώνης) έτους 1936».

9. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου 2017-2018».

10. Συμπλήρωση της αριθμ. 7/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό των δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

11. Νέα μίσθωση ακινήτου επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη & Μουλαϊμίδη 17 (1ος όροφος)

12. Παράταση μισθώσεως ακινήτου επί της οδού Μητροπολίτη Σεβαστιανού 8 στην Τ.Κ. Εξοχής (Βρακάς Γεώργιος και Βρακά Παρθενία).

13. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Εισφορά σε χρήμα.

14. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από υλοτομία.

15. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων .

16. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ.

17. Παράταση μίσθωσης Καταστήματος στις Εργατικές Κατοικίες Βρυσούλας.

18. Παράταση Μίσθωσης και  συνέχιση μείωσης  ενοικίου καταστήματος στην θέση Χαντάκι στο Νησί.

19. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για:

α. Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους στις άκρες των δρόμων κ.λ.π.»

β. Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες πυροπροστασίας,

με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή.

20. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για «Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

21. Τροποποίηση της αριθ. 5/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων για το έτος 2017»

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

22. Έγκριση της αριθ. 55/9-5-2017 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, με θέμα: «Έγκριση αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΕΘΕ. Ιωαννίνων»

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

23. Έγκριση της αριθ. 46/2017 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» με θέμα: «Αναμόρφωση 3η Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»

Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

24. Έγκριση της αριθ. 112/27-04-2017 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών Απόφ. 112/27-4-2017 με θέμα «Εκδηλώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήρια εκδηλώσεων)».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

25. Αποδοχή εγκριτικής πράξης για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο έργο: «COproductioN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance» με ακρωνύμιο «CONNECTING» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και εγγραφή του στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

26. Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται σε θέση πλησίον της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων της Δημοτικής Κοινότητας Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών.

27. Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Αράπη-Ακαδημίας & Καλιάφα (γωνία) της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.

28. Μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου Ανυφαντή Βασιλείου του Κων/νου (ΑΜΕΑ) στην κενωθείσα θέση επί της οδού Λ. Γράμμου 49, της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.

29. Μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου κ. Μητροκώστα Σοφίας χήρας Χρήστου (ΘΠ) στην κενωθείσα θέση σε τμήμα του οικοπέδου 39 στο ΟΤ Γ467Α επί της οδού Λεπενιώτη και Εφύρας, της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίου του Δήμου Ιωαννιτών.

30. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης δίκυκλων οχημάτων στην περιοχή της Πλ. Μαβίλη και στην οδό Αβέρωφ.

31. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 33γ του παλαιού σχεδίου πόλης Δήμου Ιωαννιτών.

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγήτρια : κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος

32. Κατανομή πίστωσης 331.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β΄ κατανομή).

33. Προσθήκη προσωνυμίας στο 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων.

34. Τροποποίηση της αριθμ. 77/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση παραχώρησης χώρων του κλειστού Νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας στην Τοπική Κοινότητας Κρύας και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας».

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

20. Εκδίκαση ένστασης που αφορά το έργο: «Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Κ. Ανατολής».

21. Έγκριση  της μελέτης με τίτλο: Στατική μελέτη του έργου: «6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρόπουλου της Δ.Ε. Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 150/μαθητών».

22. Έγκριση  της μελέτης με τίτλο: Γεωτεχνική μελέτη του έργου: «6/Θ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρόπουλου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρόπουλου της Δ.Ε. Ιωαννιτών του Δήμου Ιωαννιτών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 150/μαθητών» η οποία είναι υποστηρικτική για την σύνταξη μελετών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

23. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: Γεωτεχνική μελέτη του έργου: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στη θέση ¨Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιείᨻ η οποία είναι υποστηρικτική για την σύνταξη μελετών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

24. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΟΑΣΙΣ».

25. Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου: “Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς”

27. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση οδού Εθνικής Αντιστάσεως Δ.Κ. Κατσικάς» του Δήμου Ιωαννιτών.

28. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών WC» του Δήμου Ιωαννιτών».

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου :  «Ασφαλτόστρωση οδών στο Δήμο Ιωαννιτών».

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «Βελτίωση – συντήρηση Υποδομών Δήμου Ιωαννιτών».

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

31. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

32. Τροποποίηση της αριθ. 480/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.).»

33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Τομεακή Επιστημονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας.

34. Έγκριση και διάθεση πίστωσης  για την οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης – προβολής της πόλης των Ιωαννίνων στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου.

35. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου η έκθεση «Ορίζοντες» που απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες και φοιτητές Αρχιτεκτονικών Σχολών, της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

36. Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση  έκθεσης φωτογραφίας του Στέφανου Πάσχου  στη Δημοτική Πινακοθήκη, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Φωτομετρίας.

37. Έγκριση δαπάνης για τη συσκευασία – μεταφορά εκατόν σαράντα εννέα (149) έργων της συλλογής του Χρήστου Δαγκλή από την Αθήνα προς τα Ιωάννινα.

38. Προμήθεια υλικών συντήρησης έργων τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης και διάθεση πίστωσης.

39. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.

40. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Παντ. Κολόκα στη Θεσσαλονίκη.

41. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα στην Αθήνα.

42. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Δημ. Κατηρτσίδη, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Κων/νου Μπαμπασίκα και του  εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαρ. Μπρέχα στη Θεσσαλονίκη.

43. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στο πλαίσιο του προγράμματος HΟRΙΖΟΝ 2020.

44. Έγκριση μετακίνησης της εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Γεωργίας Γιώτη σε Κέρκυρα και Λάρισα.