Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για την ανάκληση εγκυκλίου για τα ιατρικά συνέδρια

Εξηγήσεις από τον Υπουργό Υγείας ζητούν 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, αναφορικά με την ανάκληση εγκυκλίου, η οποία ρύθμιζε για πρώτη φορά το πλαίσιο διεξαγωγής των Ιατρικών Συνεδρίων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σχετική ερώτηση στη Βουλή, επισημαίνοντας πως με την ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου ακυρώνεται μια σημαντική τομή στο χώρο της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, διαιωνίζεται το αδιαφανές, στρεβλό και αναξιόπιστο μοντέλο, το όποιο έχει συμβάλλει στις διαχρονικές παθογένειες του Συστήματος Υγείας.

Τέλος, αναφέρουν πως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών αποτελεί μείζον ζήτημα πιστοποιημένης ανανέωσης της ιατρικής γνώσης και συμβολής στην εφαρμογή κανόνων τεκμηριωμένης ιατρικής και όχι υπόθεση ειδικής μορφής τουρισμού ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.