Ευχαριστήριο Μιχάλη Οικονομίδη, δημιουργού του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ελαφοτόπου

Ως δημιουργός του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ελαφοτόπου αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω:

1. τον Δήμαρχο Ζαγορίου κ. Σπύρου Βασίλειο για την μέριμνα πρόσληψης υπαλλήλου, νεαρού επιστήμονος οκτάμηνης σύμβασης μέσω Ο.Α.Ε.Δ., για την υποδοχή και ξενάγηση στην ολοκληρωμένη κάτω αίθουσα των βαρέων επαγγελμάτων του Μουσείου. Είναι ο κύριος Τάσης Θωμάς, πτυχιούχος Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

2.Το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (το μεγαλύτερο της Ελλάδος), για την διάθεση προσώπου υποδοχής και ξενάγησης στην ίδια επίσης αίθουσα του Μουσείου, το έτος 2016 για διάρκεια 5ημερών (τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου), μέσω προγράμματος εθελοντικής εργασίας. Ήταν η κυρία Κύρκου Ουρανία, δασοπόνος του ΤΕΙ Δράμας.

Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίστηκε οριστικά αναγκαιότητα αμοιβαίας σύνδεσης και δημιουργικής συνεργασίας Δήμου-Πνευματικού Κέντρου – Μουσείου – Πάρκου, μέσω της αμέριστης βοήθειας του προσωπικού του Κέντρου Πληροφόρησης του Πάρκου προς το Μουσείο, στην υποδοχή και οργάνωση Σχολικών εκδρομών, την Μελέτη Περιβάλλοντος στον Ελαφότοπο, ως και την εφαρμογή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με σκοπό την ολοκλήρωση του Μουσείου και την διαχείριση και επίτευξη των στόχων του.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ