Παρεμβάσεις για τους ωφελούμενους του Υπνωτηρίου Αστέγων

Από κοινού παρεμβάσεις σε θέματα που εναρμονίζονται με τις  ανάγκες των ωφελούμενων του  Υπνωτηρίου Αστέγων του Δήμου Ιωαννιτών, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, πρόκειται να υλοποιήσουν το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (ΟΚΠΑΠΑ) του Δήμου Ιωαννιτών.

Στην απόφαση αυτή κατέληξαν ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Πρόληψης «Σχεδία» Βασίλης Κούτρας και η επιστημονική ομάδα του Υπνωτηρίου, στην πρώτη τους συνάντηση.

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν, έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση ατομικών και κοινωνικών  δεξιοτήτων των τροφίμων (αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία, αυτοαποτελεσματικότητα, διαχείριση συναισθημάτων, ενσυναίσθησης, επικοινωνίας, διαχείριση του στρες, διαχείριση συγκρούσεων, ψυχικής ανθεκτικότητας, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικής ένταξης, θέσπισης στόχων).  Απώτερος στόχος είναι η κινητοποίηση των επωφελούμενων για κοινωνική επανένταξη και εργασιακή αποκατάσταση, και η μετάβασή τους σε ανεξάρτητες μορφές στέγασης.