Στο πρόγραμμα Cinovatec συμμετέχει ο Δήμος Κόνιτσας

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας, η Άρτα και τα Πράμαντα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CINOVATEC  για τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου τουριστικών διαδρομών στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας με σκοπό την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα CINΟVATEC θα καταγράψει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, καθώς  επίσης και τις τουριστικές διαδρομές και τα περιβαλλοντικά γεγονότα ,όπως λειτουργούν σήμερα, και θα συμπεριληφθούν σε ψηφιακές εφαρμογές διαθέσιμες στους επισκέπτες.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/4/2019 και ώρα 9:00 π.μ. στο  Δημαρχείο Κόνιτσας. Καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες του Δήμου Κόνιτσας να μετέχουν στη συνάντηση.