Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities»

Ο Δήμος Ιωαννιτών και ειδικότερα η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολ/μίας συμμετείχε τον Απρίλιο του 2022 στην υποβολή πρότασης έργου με τίτλο «CLIMABOROUGH Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities» για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα HORIZON EUROPE, η οποία και εγκρίθηκε.

Η υποβολή έγινε στο πλαίσιο της πρόσκλησης HORIZON-MISS-2021-CIT-02, που απευθυνόταν στις πόλεις υποψήφιες για την αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων έως το 2030.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν οι συμμετέχουσες πόλεις  να ορίσουν και να αναπτύξουν καινοτομίες προσανατολισμένες στο κλίμα, πρωτοποριακές – τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας και των υπηρεσιών όσο και από τη νομική, διοικητική και χωροταξική πλευρά. Η πόλη των Ιωαννίνων θα λειτουργήσει και ως πόλη φάρος και ως πόλη ακόλουθος, σε διαφορετικούς τομείς δράσεων. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν τα ζευγάρια πόλη φάρος – πόλη ακόλουθος και θα συνδιαμορφώσουν την πιλοτική δράση που θα υλοποιηθεί σε κάθε πόλη φάρο.

Το έργο είναι 100% συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα HORIZON EUROPE και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 11,586,227.50 ευρώ και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών είναι 145,375.00 ευρώ. Επιπροσθέτως, θα υλοποιηθεί για την πόλη των Ιωαννίνων πιλοτικό έργο προϋπολογισμού έως περίπου 200,000 ευρώ, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πόλης και ο Δήμος δεν θα περιοριστεί μόνο στη μελέτη λύσεων που εφαρμόζονται σε άλλες πόλεις αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Συντονιστής στο έργο είναι ο φορέας «ANSI TOSCANA», που εκπροσωπεί το σύστημα των δήμων της Τοσκάνης και τη μητροπολιτική πόλη της Φλωρεντίας. Στην ένωση συμμετέχουν 30 εταίροι, από περισσότερες από 15 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων αρκετά πανεπιστήμια και δήμοι. Από την Ελλάδα συμμετέχουν ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Δήμος Αθηναίων.

«Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους συνεργάτες μας για την επιτυχή αυτή έκβαση έγκρισης της συμμετοχής μας σε ένα τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό έργο» σημειώνει σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας.