Συνέδριο με θέμα: «Καινοτόμες προσεγγίσεις στον Εναλλακτικό Τουρισμό: Αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα του έργου “TheRout_Net – ThematicRoutes and Networks”».

Η Περιφέρεια Ηπείρου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Τελικό Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TheRout_Net – ThematicRoutes and Networks» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της «Φρόντζου Πολιτείας», στα Ιωάννινα, την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 09:30 π.μ.

Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει τους Δικαιούχους Εταίρους του έργου “TheRout_Net – ThematicRoutes and Networks”, προσφέροντας την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Επίσης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθεί και ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα: “Οι νέες τουριστικές τάσεις”, το οποίο θα επικεντρωθεί στις προοπτικές εφαρμογής για την κοινωνία και την οικονομία.

Στόχος του Τελικού Συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τα σημαντικότερα αποτελέσματα του Έργου “TheRout_Net – ThematicRoutes and Networks” και να αναδείξει τις καινοτόμες προσεγγίσεις στον Εναλλακτικό Τουρισμό μέσω ειδικών παρουσιάσεων, συζητήσεων και διαδραστικών εργαστηρίων.