Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, αποφάσισε να βραβεύσει τους διακριθέντες μαθητές

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, αποφάσισε να βραβεύσει τους διακριθέντες μαθητές των Επαγγελματιών του Νομού Ιωαννίνων που εισήχθησαν σε Ανώτατες Σχολές (Α.Ε.Ι.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017, των οποίων τουλάχιστον ένας εκ των γονέων είναι Ενεργό Μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην Ειδική Τελετή Βράβευσής τους, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2018, κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης Κοπής Πίτας 2018 . Για το σκοπό αυτό, και εξαιτίας της ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων, κυρίως των ανηλίκων, που καθιστά απαγορευτική την ανεύρεση στοιχείων από άλλη πηγή, καλούνται όλα τα Ενεργά Μέλη του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων των οποίων τα τέκνα κατά το σχολικό έτος 2016-2017 εισήχθησαν σε Ανώτατες Σχολές (Α.Ε.Ι.) να έρθουν σε επικοινωνία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων για να δηλώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, βαθμολογία, σχολή εισαγωγής) μέχρι και την Δευτέρα 12.02.2018 στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Διεύθυνση: Πουτέτση 14), ή στα τηλέφωνα 2651064013, 2651026273, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]