Το ΜέΡΑ25 για το «Πόθεν Εσχες»

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των φετινών δηλώσεων Πόθεν Έσχες, το ΜέΡΑ25 οφείλει να τονίσει ότι αυτή η τόσο καίρια διαδικασία, γίνεται με τόσο ελλιπή τρόπο που η ίδια η ουσία της υποσκάπτεται.

Συγκεκριμένα, το «Πόθεν» που αναφέρεται στον τίτλο της διαδικασίας και που είναι κατά τη γνώμη μας αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία,  δε στοιχειοθετείτε επ’ ουδενί, με αποτέλεσμα να μένει μόνο μια καταγραφή εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων χωρίς καμία αιτιολόγηση, έρευνα η διασταύρωση για το από πού προήλθαν αυτά.

Η πρότασή μας ως ΜέΡΑ25 είναι να ενισχυθεί η διαδικασία με έλεγχο και διασταύρωση της προέλευσης των δηλωθέντων, ώστε να ανταποκρίνεται στην ουσία του τίτλου της.

Διαφορετικά, ας αλλάξει ο τίτλος σε «Τι Έσχες», ώστε τουλάχιστο να μη βασανίζουμε την ελληνική γλώσσα με μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην περιγραφή και το περιγραφόμενο.