Η στελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων στο επίκεντρο συνάντησης μεταξύ Γ. Φλωρίδη και Μ. Κεφάλα

Προτεραιότητα αποτελεί για το Υπουργείο Δικαιοσύνης η στελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας που ανήκει στο ομώνυμο Υπουργείο και προβλέπεται σε κάθε έδρα Εφετείου και στις Τοπικές Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες. Το ζήτημα της σύστασης των οργανικών θέσεων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για τα Ιωάννινα αποτέλεσε το βασικό επίκεντρο της συνάντησης που είχε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Γεώργιο Φλωρίδη.

Οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έχουν συσταθεί με Προεδρικό Διάταγμα τον Ιανουάριο του 2021 (Π.Δ 6/2021, ΦΕΚ Α 7/15.1.2021), όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουν συσταθεί και πληρωθεί οι οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα η Ιατροδικαστική Υπηρεσία στα Ιωάννινα να είναι υποστελεχωμένη.

Δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν για την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα, η Υφυπουργός κα Κεφάλα συζήτησε με τον κ. Φλωρίδη τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε το συντομότερο να προκηρυχθούν οι οργανικές θέσεις που πρέπει νακαλυφθούν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης ανέφερε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προωθήσει νομοθετική διάταξη η οποία θα προβλέπει τηνσύσταση των οργανικών θέσεων της ΙατροδικαστικήςΥπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης με έδρα τα Ιωάννινα.

«Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη συνεργαζόμαστε στενά τους τελευταίους μήνες και για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος που απασχολεί τηνΙατροδικαστική Υπηρεσία των Ιωαννίνων, η οποία έχει μεν συσταθεί πλην όμως δεν έχουν συσταθεί και καλυφθεί οι οργανικές της θέσεις. Εκφράζω την ικανοποίησή μου και τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Φλωρίδη που έχει θέσει σε προτεραιότητα το ζήτημα», αναφέρει σε δήλωσή της η κα Κεφάλα.

Οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες του Κράτους έχουν ως αποστολή τη διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων ύστερα από παραγγελία των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών και των ανακριτικών υπαλλήλων καθώς και των ποινικών δικαστηρίων.