Τοποθετήθηκαν 56 νέοι πυροσβεστικοί κρουνοί στο Δήμο Ιωαννιτών

Ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΥΑΙ η τοποθέτηση 56 νέων πυροσβεστικών κρουνών σε όλη την έκταση του Δήμου Ιωαννιτών. Άλλοι εξ αυτών αντικατέστησαν παλαιούς και φθαρμένους και άλλοι τοποθετήθηκαν σε νέες θέσεις όπου έως τώρα δεν υπήρχαν κρουνοί.

Οι θέσεις της τοποθέτησης των νέων κρουνών υπεδείχθησαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία είχε συμβάλει και στη σύνταξη της σχετικής μελέτης υποδεικνύοντας τις κατάλληλες προδιαγραφές σύγχρονων κρουνών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκεςτης και να διευκολύνεται το έργο της.

Η ΔΕΥΑΙ προτίθεται να εκπονήσει σύντομα και νέα μελέτη για προμήθεια και τοποθέτηση κρουνών με σκοπό την αύξηση της πυκνότητάς τους στο λεκανοπέδιο και την πλήρη θωράκισή του σε περίπτωση πυρκαγιάς.